Statsministeren ledet digitalt møte med Global Leadership Council i Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP)

Tema for møtet var energiomstilling i utviklingsland, og hvordan man kan realisere enigheten på COP28 om å triple produksjonen av fornybar energi innen 2030.

– Energiomstillingen må være global og inkluderende om den skal lykkes. Vi må gi flere mennesker tilgang på kraft, og samtidig kutte de globale klimagassutslippene. Det er en av vår tids viktigste oppdrag, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

GEAPP er en allianse som samler noen av de viktigste internasjonale aktørene som jobber med energiomstillingen, inkludert utviklingsbankene, store filantropiske stiftelser, representanter for privat sektor og myndigheter. GEAPP har som mål å bedre tilgangen til ren energi i utviklingsland, skape arbeidsplasser og redusere klimagassutslippene. Gjennom det siste året har GEAPP hatt et særlig fokus på batteriløsninger og annen teknologi som kan utløse økte investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

– Møtet bekrefter at flere av medlemmene i alliansen har store satsninger på gang. Samtidig er det klart at hele verden må øke takten. Det investeres fortsatt ikke nok i fornybar energi i utviklingsland. Det er det vi jobber for, sier Støre.