Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Angolas president João Lourenço

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Næringslivssamarbeid, menneskerettigheter, åpenhet og internasjonale spørsmål sto på dagsorden for statsminister Jonas Gahr Støres samtaler under arbeidslunsjen med Angolas president, João Lourenço, 18. november.

– President Lourenço og jeg har et gjensidig ønske om økt satsning på lavutslippsteknologi og investeringer i fornybar energi. Dette skal bidra til fortsatt økonomisk og sosial utvikling i Angola og til at våre to land skal nå klimamålene vi har satt oss, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre tar imot Angolas president João Manuel Gonçalves Lourenço i Regjeringens representasjonsanlegg, de tar hverandre i hånda.
Statsminister Jonas Gahr Støre møter president João Manuel Gonçalves Lourenço. Foto: Tone Hertzberg / Statsministerens kontor

Angola er blant de viktigste økonomiske partnerne for Norge i Afrika. De økonomiske forbindelsene har så langt vært dominert av petroleumsproduksjon, og norske selskaper har gjennom mange år bidratt til betydelig jobbskaping og kompetansebygging. Det er imidlertid et stort potensial for investeringer i fornybar energi i Angola.

– Vi snakket om viktigheten av antikorrupsjon og åpenhet i næringslivet. Angola tok tidligere i år et viktig skritt da landet ble tatt opp som medlem i Extractive Industries Transparency Initiative. Dette omfatter globale standarder for åpenhet i petroleum- og mineralnæringene. Vi snakket også om viktigheten av å styrke menneskerettighetene, sier Støre.

Norge og Angola har hatt årlige konsultasjoner om menneskerettigheter siden 2011, og har et samarbeidsprogram innenfor menneskerettighetsfeltet, hovedsakelig rettet mot offentlig forvaltning, journalister og sivilt samfunn i Angola. Dette programmet skal nå videreføres gjennom en ny avtale.

– Vi har diskutert internasjonale spørsmål, ikke minst krigen i Ukraina og dens konsekvenser for energi- og matsikkerhet i Europa, Afrika og verden ellers. Vi snakket også om den spente situasjonen i enkelte områder i det sentrale Afrika, inkludert Øst-Kongo. President Lourenço informerte meg om de initiativer han og hans regjering har tatt for å bidra til avspenning i regionen. Jeg benyttet anledningen til å berømme presidenten for dette viktige arbeidet, sier Støre.

Arbeidslunsjen markerte avslutningen på presidentens to dager lange besøk i Oslo, med blant annet audiens hos HM Kong Harald, møte med stortingspresident Masud Gharahkhani, og deltakelse på Angola Business Forum, et næringslivsarrangement i regi av Norwegian-African Business Association (NABA) og Norwegian Energy Partners (NORWEP).