Statsministeren besøkte testsenter for flytende havvind

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på havvindkonferanse i Haugesund og besøkte to flytende havvindturbiner utenfor Karmøy onsdag. Den ene av dem er verdens første flytende havvindturbin som ble installert i 2009.

Statsminister Jonas Gahr Støre foran flytende vindturbin.
– Det gjør inntrykk å se disse imponerende konstruksjonene, sier statsminister Jonas Gahr Støre om de flytende vindturbinene på testsenteret i havet utenfor Karmøy. Foto: SMK

Like ved ligger havvindfeltet Utsira Nord, der de første områdene for flytende havvind nylig er lyst ut.

– Havvind kan bli en norsk verdensindustri. Vi har god plass, gode vindforhold og unik kompetanse fra maritim sektor og offshore leverandørindustri. Det blir nødvendig at staten er med i begynnelsen, men så må vi sørge for at havvind blir lønnsomt så fort som mulig, sa statsministeren under åpningen av konferansen Floating Wind Days i Haugesund.

Regjeringen har en ambisjon om å tildele havvindareal tilsvarende 30 000 megawatt innen 2040, om lag mye som hele Norges kraftproduksjon i fjor. Neste utlysningsrunde er planlagt i 2025. Regjeringens havvindsatsing skal gi økt tilgang på fornybar kraft, kutte klimagassutslipp og legge til rette for industriutvikling i Norge.

På Marine Energy Test Centre i havet utenfor Karmøy fikk statsministeren se de to flytende vindturbinene Unitech Zefyros fra 2009 og den nyere Tetra Spar Demonstrator fra 2021. Begge produserer strøm til det norske nettet. Vindturbinene på Hywind Tampen og Hywind Scotland er basert på testingen som er gjort på dette testsenteret.

– Det gjør inntrykk å se disse store konstruksjonene, og de nyere vindturbinene er enda større. Nå skal vi ha en konkurranse om vindkraft til havs der vi håper at de sterke industrimiljøene skal gi de beste tilbudene. De skal konkurrere på pris, innovasjon og lokale ringvirkninger. Her kommer det neste kapitlet i den norske industrihistorien, sier statsministeren.

Det er stor interesse for vindkraft internasjonalt, og stor konkurranse.

– Det er bra, selv om en av utfordringene er at mange land vil gjøre det samme samtidig. Da stiger prisene på innsatsfaktorene. Men at flere land rundt Nordsjøen går sammen om dette, er bra, for da kan vi utveksle kraft og bruke den mest mulig fornuftig. Dette er en internasjonal konkurranse som Norge kan hevde seg i. Vi skal lage gode planer og ta hensyn til natur, miljø og andre næringer, sier statsministeren.