Nyheter

Statsministeren i Bodø og Vestvågøy

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte studenter, skolelever og unge gamere da han var i Bodø og på Vestvågøy tirsdag og onsdag. Han holdt åpningsinnlegg på konferansen High North Dialogue og fikk en orientering om grønn skipsfart.

Tirsdag kveld var statsministeren på studentsamfunnet i Bodø og deltok i en samtale om hvilken betydning Nord-Norge har for Norge og verden i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Han svarte også på spørsmål fra studentene.

Statsministeren i samtale med skoleelever på rådhuset i Bodø.
Statsminister Jonas Gahr Støre møtte skoleelever fra Bodø som fikk praktisk opplæring i demokrati på Rådhusmøtet, der de skulle fordele 200.000 kroner til ulike tiltak. Her forteller 12 år gamle Emilie Falch hva hun vil prioritere. Foto: SMK

Onsdag holdt han et innlegg på Rådhusmøtet i Bodø, der elever fra alle skolene i Bodø får prøve seg som politikere og fordele penger til velferdstiltak.

– Demokrati må læres, og Bodø kommune viser vei ved å lage et treningsopplegg i demokrati for barn og ungdom. Det er inspirerende å møte disse unge elevene som skal fordele et reelt beløp på 200.000 kroner og må argumentere for sine egne tiltak satt opp mot andre. Politikk er å prioritere mellom mange gode formål, og her får de prøve seg på dette i praksis, sier statsministeren.

E-sport

Han fikk også spille bilspillet Trackmania med to 15-åringer fra Meløy, i regi av Arctic Gaming Experience. Arctic Gaming Experience ledes av Eirik Holdal, som vil arrangere årlige e-sport-turneringer ulike steder i Nord-Norge. I fjor arrangerte han e-sportturnering med internasjonale utøvere i Ørneshallen, med støtte fra kommunen og lokalt næringsliv.

Statsministeren spiller dataspill med to 15-åringer.
Statsministeren spilte bilspillet Trackmania med 15-åringene Jesper og Magnus fra Meløy. Foto: SMK

– Det var spennende å prøve seg som e-sportutøver, en sport der 15-åringene nok har større ferdigheter enn en bilist på 62. Arctic Gaming Experience er et veldig godt eksempel på at e-sport kan skape aktivitet i et lite lokalsamfunn, og markedsføre Nord-Norge for et internasjonalt publikum. Regjeringen vil presentere tiltak for e-sport og dataspillkultur i dataspillstrategien som skal komme i løpet av våren, sier Støre.

Nordområdene

Statsministeren holdt åpningsinnlegget på den internasjonale konferansen High North Dialogue i Bodø, som samlet over 300 studenter, forskere, politikere og myndighetspersoner fra flere land.

Statsministeren på talerstolen på High North Dialogue.
Jonas Gahr Støre holdt åpningsinnlegget på den internasjonale konferansen High North Dialogue i Bodø, og la vekt på at nordområdepolitikken er høyt prioritert av regjeringen. Foto: SMK

– Nordområdene har høy prioritet for regjeringen. Samarbeidet i nord har forandret seg etter Russlands invasjon av Ukraina, med sterke begrensninger på kontakten med Russland. Vi må reagere på etterretningstrusselen, men Russland kan ikke strykes fra kartet, sa statsministeren. 

Lofoten

På Vestvågøy møtte statsministeren avgangselevene på Vest-Lofoten videregående skole, og svarte på spørsmål. Elevene utfordret ham med spørsmål om framtiden til akuttsykehuset i Lofoten, utenforskap, rus og distriktspolitikk, i tillegg til fraværsgrense og borteboerstipend.

–Det er alltid inspirerende å møte engasjert ungdom. Elevene i Lofoten er opptatt av det samme som elever andre steder i landet, men i tillegg er de opptatt av hvilke muligheter ungdom har til å bli boende i nord. Det er noe regjeringen også er opptatt av, og jeg tar med meg gode innspill, sier statsministeren.

På Ballstad Slip fikk han en orientering om virksomheten deres av daglig leder Roger Abrahamsen. Ballstad Slip leverte sin første el-sjark i 2022 og er med i nettverket Zero Kyst, som arbeider med å gjøre skipsfarten grønn og har fått støtte fra Grønn Plattform. Et av målene for nettverket er at Ballstad Slip skal bygge om 10 fossile fartøy til hybrid drivlinje.

Statsministeren sammen med Roger Abrahamsen fra Ballstad Slip og Erik Iansen fra Zero Kyst.
På Ballstad Slip fikk statsministeren en orientering om virksomheten for å elektrifisere kystflåten av daglig leder Roger Abrahamsen og Erik Iansen fra nettverket Zero Kyst. Foto: SMK

– Zero Kyst er en lovende satsing som arbeider for å kutte fossilt drivstoff og innføre ny teknologi i fiskeflåten. Ballstad Slip gjør et imponerende arbeid som vi vil støtte opp om gjennom vår politikk, sier statsministeren.

Støre fikk også en omvisning på reiselivsbedriften Hemmingodden Lodge og en orientering om situasjonen for reiselivet i Lofoten. På Hemmingodden har innehaver Trond-Ketil Nilsen bygd opp en reiselivsbedrift med rorbuovernatting, restaurant og båtutleie, på et område som tidligere ble brukt til fiskeri.