Statsministeren møtte FNs høykommissær for menneskerettigheter

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde møte med FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk 24. oktober. Tema for møtet var den internasjonale menneskerettssituasjonen.

– I dag markerer vi FN-dagen samtidig som menneskerettighetene utfordres i store deler av verden. Det er viktig for meg å lytte til høykommissærens vurdering av situasjonen og diskutere hvordan vi sammen kan jobbe for bedring, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde møte med FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk 24. oktober.
Statsminister Jonas Gahr Støre hadde møte med FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk. Foto: Statsministerens kontor.

– Vi står midt i en svært alvorlig krise i Gaza, og jeg har også diskutert dette med høykommissæren, sier Støre. 

Norge støtter arbeidet til FNs høykommissær i hele verden, både gjennom økonomiske bidrag og politisk støtte.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk.
FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk. Foto: Statsministerens kontor.

– Vi vil fortsette å være en forutsigbar og god partner for FN for styrking av menneskerettighetene. Kampen for menneskerettighetsforsvareres kår, ytringsfrihet, likestilling og å bekjempe forfølgelse av seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter er blant sakene Norge bidrar til å sette høyt på dagsorden, sier Støre.

Høykommissær Türk er i Norge for å ha møter med blant annet norske myndigheter og sivilt samfunn.