Statsministerens innledning på pressekonferanse om havvind

God formiddag alle sammen. Dette er en gledens dag for norsk energihistorie.

Sjekket mot framføring

Vi tar i dag det første skrittet i en storstilt satsing på havvind for å få ny fornybar kraft inn i det norske energisystemet. I en tid hvor vi trenger mer kraft, mer nett og mer ENØK, har vi nå et håndfast grep for mer kraft.

Fra dag én har vi jobbet med å realisere mulighetene havvind gir i Norge. Andre land rundt Nordsjøen har jobbet med dette i flere år. Norge har nå satt dagsorden.

Vårt klare utgangspunkt har vært at Norge med gunstige havområder, har vi arbeidsfolk, bedrifter, kompetansemiljøer og forvaltning som kan ta i bruk ledende teknologi og sikre samarbeid mellom stat og næringsliv for å skape kraft.

Vi tydeliggjorde tidlig ambisjonene våre, tildeling av areal som tilrettelegger for 30 GW havvind innen 2040. Det må skje skritt for skritt.

For ganske nøyaktig ett år siden sto energiministeren og jeg på en elektrisk båt på Oslofjorden. Vi hadde med oss varme sveler og kaffe. Og der og da lyste vi ut de for første områdene for fornybar havvindproduksjon i landet vårt.

Nå står vi her og har fullført den første norske havvindauksjonen. Den har vært møtt med interesse, diskusjon og ulike spådommer. Nå har vi navnet på de som skal bygge ut det første store havvindprosjektet på norsk sokkel. Havvindpolitikken virker. Auksjonen har levert en vinner.

Vinneren av auksjonen er Ventyr SN II AS som har vunnet havvindauksjonen med et bud på 115 øre per kWt. Terje skal forklare hvordan det vil virke.

Ventyr er eid av belgiske Parkwind (51 %) og svenske Ingka Investments (49 %). På vegne av regjeringen vil jeg gratulere dem, og ser fram til videre samarbeid.

Det er en meget solid industriell aktør som nå får oppdraget. De har også gode norske kontakter med seg i partnerskapet.

Å lede Norge gjennom det grønne skiftet, er en av våre viktigste oppgaver som regjering. Vi skal kutte utslipp og skape jobber. Vi skal bringe frem ny fornybar kraft til Norge og gjøre det på en måte som leverer resultatene som utvikler landet vårt. Svaret på nesten alle spørsmål vi får er at vi trenger mer kraft.

Vi har vannkraften, oljen og gassen. Vi er nå på vei over i sol og vind på land. Og nå vind til havs. Dette er ikke en fortelling om fremtiden, men om nåtiden.

Nå skal vi jobbe videre med å legge til rette for mer utbygging av havvind langs kysten.

Med det vil jeg gi ordet over til han som har stått på dag og natt for dette på en fortreffelig måte - energiminister Terje Aasland.