Statsministerens program veke 25

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

Måndag 20. juni
Statsminister Jonas Gahr Støre møter Kristiansand Ap på partikontoret i sentrum kl. 15.15, og vil vere tilgjengeleg for pressa i etterkant av møtet.

Pressekontakt er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no.

Tysdag 21. juni
Kl. 08.30: Statsministeren deltek på Oslo Forum på Losby Gods. Sjå eiga pressemelding frå Utanriksdepartementet for fleire detaljar. Adresse: Losbyveien 270, Finstadjordet.

Pressekontakt er fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

Onsdag 22. juni
Kl. 09.30: Statsministeren held Havtalen 2022 i Grieghallen i Bergen. Adresse: Edvard Griegs plass 1, Bergen.

Kl. 13.00: Statsministeren besøkjer Åsane arena i Bergen. Tema for besøket er auka rekruttering til frivillig arbeid. Adresse: Åsane Senter 60, Nyborg.

Pressekontaktar er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Kaja Schill Godager, telefon 91 91 98 93, e-post ksg@smk.dep.no.

Torsdag 23. juni
Kl. 10.00: Statsministeren og næringsministeren lanserer regjeringens grønne industriløft. Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91191313, e-post the@smk.dep.no.

Kl. 19.30: Statsministeren deltek på Oslo kommune og regjeringa si offisielle markering av skeivt kulturår og feiring av Oslo Pride i Oslo Rådhus. Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

Pressekontakt er fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

Fredag 24. juni
Kl. 11.00: Statsminister Jonas Gahr Støre inviterer til oppsummerande pressekonferanse før sommaren, i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 5.

Pressefolk som vil vere til stades, må melde seg på til hbo@smk.dep.no innan onsdag 22. juni.

Ha med pressekort og gyldig ID. Inngang via Riddervoldsgate 2. Presse som ønskjer å rigge til pressekonferansen kan møte opp frå kl. 10.00.

Pressekontaktar er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

Veke 26

Måndag 27. juni og tysdag 28. juni

Grunna skytinga i Oslo deltek ikkje statsminister Jonas Gahr Støre på FNs havkonferanse i Lisboa.

Presse som ønskjer å dekkje Noregs deltaking under konferansen kan halde kontakta med pressekontaktane i KLD, NFD og UD:

  • Pressekontakt  for klima- og miljøminister Espen Barth Eide (26. - 28. juni): Kari Asheim, telefon 90 84 16 06, e-post kari.asheim@kld.dep.no.
  • Pressekontakt for fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (27. - 30. juni): Hanne Tenfjord Skodje, telefon 93 26 20 87, e-post hsk@nfd.dep.no.
  • Pressekontakt for utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (28. - 30. juni): Ane Haavardsdatter Lunde, telefon 97 67 12 50. e-post ane.lunde@mfa.no.

Tysdag 28. – torsdag 30. juni
Statsminister Jonas Gahr Støre, utanriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltek på Nato sitt toppmøte i Madrid.

Natos akkrediteringsfrist for media er 20. juni.

Vi ber om at media som ønskjer å dekkje statsministerens Madrid-besøk melder frå til ahj@smk.dep.no seinast 20. juni.

Den norske delegasjonen vil ha med ein fotograf som deler bilete fortløpande til fri bruk for media. 

Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.