Statssekretæren åpnet FSis leverandørseminar og utstilling

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen holdt åpningstalen for det årlige leverandørseminaret på Akershus festning onsdag 31. august. Leverandørseminaret og utstillingen er en viktig møteplass for representanter fra forsvarsindustrien, forsvarssektoren og andre samarbeidspartnere.

- Slike møteplasser og arenaer er svært viktige for både forsvaret og industrien, ikke minst i lys av den sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen Europa for tiden befinner seg i, poengterer statssekretær Bentzen.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen fikk orienteringer fra de fleste utstillerne på FSis messe
Statssekretær Bent-Joacim Bentzen fikk orienteringer fra de fleste utstillerne på FSis messe.

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) er en norsk interesseorganisasjon for industri-, leverandør- og kompetansebedrifter som jobber opp mot forsvarssektoren. Totalt rundt 70 firmaer deltar på seminaret og messen og det forventes rundt 500 besøkende, inkludert fra utenlandske bedrifter. Den sivile delen av Totalforsvaret er også godt representert på messen.

Norsk forsvarsindustripolitikk er i stor grad tuftet på samarbeid på alle nivåer, mellom myndigheter, forskning og industri nasjonalt, og samarbeid på tvers av landegrensene. Den forsvarsindustrielle strategien som ble besluttet i Stortinget i fjor understreker dette behovet.

FSi har sin årlige utstilling og seminar på Akershus festning.
FSi har sin årlige utstilling og seminar på Akershus festning. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

- Forsvarsindustrien er en sentral aktør for ivaretakelse av vår nasjonale sikkerhet og beredskap, understreker Bentzen.

Bentzen viste i den sammenheng også til at regjeringen har nedsatt to kommisjoner som grunnlag for neste langtidsplan, nemlig en forsvarskommisjon som skal vurdere mulige sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg, samt en totalberedskapskommisjon som skal se på hvordan de samlede beredskapsressursen kan benyttes best mulig.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen fikk orienteringer fra de fleste utstillerne på FSis messe
Statssekretær Bent-Joacim Bentzen fikk orienteringer fra de fleste utstillerne på FSis messe.

Bentzen benyttet anledningen til å besøke de ulike utstillingene og fikk orienteringer og produkter, utfordringer og muligheter som bedriftene står overfor.

- Det er viktig for statsråden og meg å lytte til de utfordringer og muligheter som ikke minst de små og mellomstore bedriftene står overfor. Regjeringen ønsker å legge best mulig til rette for at SMB-ene skal lykkes også i internasjonale markeder, avslutter Bentzen.

FSi har sitt årlige seminar og utstilling på Akershus festning.
FSi har sitt årlige seminar og utstilling på Akershus festning. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet