Sterkt møte med flyktninger i Bangladesh

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte Bangladesh for å markere 50 år med samarbeid. Hun møtte også rohingya-flyktninger som nå oppholder seg i Bangladesh.

Sterkt møte med flyktninger i Bangladesh
Utenriksministeren møtte rohingya-flyktninger i leiren Cox’s Bazar i Bangladesh. Foto: Ørjan Ellingvåg

– Det var sterkt å møte rohingya-flyktninger i Cox’s Bazar. Det er verdens største flyktningleir, og menneskene her er helt avhengige av bistand for å få beskyttelse, mat, vann, husly og helse. Norge øker nå støtten til det humanitære arbeidet for flyktningene med 57 millioner kroner. Vi øker også støtten til et FN-prosjekt for kokegass, ovner og treplanting med 20 millioner kroner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Bangladesh har vist både solidaritet og gjestfrihet ved å gi tilflukt og humanitær bistand til nesten én million rohingyaer. Norge anerkjenner utfordringene og ansvaret som flyktningkrisen har lagt på regjeringen og befolkningen i Bangladesh.

Cox’s Bazar i Bangladesh er verdens største flyktningleir
Cox’s Bazar i Bangladesh er verdens største flyktningleir. Foto: Ørjan Ellingvåg

Norge og Bangladesh har hatt et nært og godt samarbeid i 50 år. Dette markeres under utenriksministerens besøk.

– Norge og Bangladesh markerer i år et samarbeid som har vart i 50 år, inkludert viktig næringslivssamarbeid. Det er viktig for oss å legge vekt på grunnleggende verdier som demokrati og menneskerettigheter, sier Huitfeldt.

Norge og Bangladesh har hatt et nært og godt samarbeid i 50 år
Norge og Bangladesh har hatt et nært og godt samarbeid i 50 år. Utenriksminister Anniken Huitfeldt i samtale med utenriksminister i Bangladesh A.K. Abdul Momen. Foto: Ørjan Ellingvåg

Se også heftet Norge - Bangladesh. 50 år - 1972-2022

Fakta:

  • Norge og Bangladesh har hatt et nært og godt samarbeid i 50 år. Det var tidligere et omfattende utviklingssamarbeid, som har utviklet seg dynamisk i takt med landets utvikling.
  • Norge støtter prosjekter i Bangladesh innen likestilling, skipsgjenvinning og marin forsøpling, samt betydelig støtte til rohingya-responsen. Næringslivssamarbeid er et hovedområde for samarbeid.
  • Norges støtte til Bangladesh i 2020 var 140,7 millioner kroner. Foreløpige tall viser at total øremerket bistand til Bangladesh i 2021 er i overkant av 150 millioner kroner.