Nytt digitaliserings- og forvaltningsdepartement opprettes 1. januar 2024

Store ambisjoner for nytt departement

For første gang på snart 20 år, får Norge et splitter nytt departement fra 1. januar 2024: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Karianne Tung fra Arbeiderpartiet ble utnevnt til statsråd i oktober, men får nå sitt eget departement. Hennes ambisjon er å styrke både næringsliv og offentlige tjenester.

– Vi skal bygge landet på nytt med digitalisering som verktøy. Digitaliseringen berører hele samfunnet og er først og fremst en mulighet til å gjøre livene våre enklere og bedre, finne svar på store samfunnsutfordringer og skape nye jobber. I tillegg vil det bli helt avgjørende for at vi skal lykkes med å fornye og forbedre offentlig sektor, utnytte ressursene best mulig og gi gode tjenester til folk i hele landet sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Pådriver for ny teknologi

Det nye departementet får et hovedansvar for utvikling og samordningen av digitaliseringspolitikken, og skal være en pådriver for å utvikle nye offentlige digitale løsninger nært koblet mot brukerne.

– Både i Europa og verden satses det tungt på kunstig intelligens. Selv om Norge ligger langt framme i digitaliseringspolitikken, vil vi framover ha en helt ny kraft til å finne ut hvordan vi skal regulere, utvikle og bruke kunstig intelligens til det beste for hele samfunnet og norsk næringsliv, sier statsråd Tung.

En bedre offentlig sektor

Oppdraget til det nye departementet er videre å se teknologiutvikling, forvaltningspolitikk og arbeidsgiverpolitikk i sammenheng for å skape en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

– Staten, fylkene og kommunene er helt avhengig av å kunne kommunisere tett. Det dreier seg både om tilgang til effektive offentlige tjenester og om demokratisk deltakelse. Og når vi nå må få mer ut av hver krone vi bruker, kan digitalisering frigjøre ressurser til de viktigste oppgavene.

I disse prosessene blir derfor arbeidsgiverpolitikken og forvaltningspolitikken viktig. Det er en styrke å ha et eget departement som kan se dette i sammenheng, avslutter Tung.

Bred portefølje

Statsrådens portefølje vil omfatte alt fra utbygging av bredbånd og mobilnett, tillitsreformen i offentlig sektor, statens personal- og arbeidsgiverpolitikk og byggingen av det nye regjeringskvartalet. Departementet opprettes med tre fagavdelinger og om lag 170 ansatte som fram til nå har vært underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kommunal- og distriktsdepartementet beholder ansvaret for kommuner og fylker, distriktspolitikk, plan- og boligpolitikk, valggjennomføring og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter.

 

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00
E-post til kommunikasjonsenheten i KDD:
ke@kdd.dep.no

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets pressetelefon: 22 24 20 00
E-post til kommunikasjonsenheten i DFD: ke@kdd.dep.no