Dokument

Svar på spørsmål om barn som flykter fra Ukraina

Utenriksminister Aniken Huitfeldts svar på et spørmål fra Grete Wold (SV)  om utenriksministeren vil ta initiativ til at norske myndigheter, i samarbeid med ukrainske myndigheter, Unicef og UNHCR, tar et spesielt ansvar for enslige mindreårige og spesielt utsatte barn som flykter fra institusjoner og kostskoler i Ukraina.

Skriftlig spørsmål nr. 1525 (2021-2022).
Datert 09.03.2022

Fra representanten Grete Wold (SV) til utenriksminister Anniken Huitfeldt:  
Vil utenriksministeren ta initiativ til at norske myndigheter, i samarbeid med ukrainske myndigheter, Unicef og UNHCR, tar et spesielt ansvar for enslige mindreårige og spesielt utsatte barn som flykter fra institusjoner og kostskoler i Ukraina?

Utenriksministerens svar:
Den russiske krigføringen i Ukraina har store konsekvenser for sivilbefolkningen inne i Ukraina og for de over tre millioner som er drevet på flukt. Vi deler representantens bekymring for mindreårige uten omsorgspersoner og familier som kommer bort fra hverandre.

Regjeringen har besluttet at Norge skal bidra med to milliarder kroner til Ukraina-krisen. Vi har raskt bidratt med støtte, til innsats i både Ukraina og nabolandene, til organisasjoner som har mandat og lang erfaring med denne type arbeid. Dette inkluderer Unicef, FNs høykommissær for flyktninger og Redd Barna som jobber med beskyttelse av barn. I tillegg støtter vi Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) som bistår med å søke etter savnede og gjenopprette familieforbindelser, og vi støtter IOMs arbeid mot menneskehandel.