Tar med arbeidslivet på råd om rettferdig omstilling

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

At Norge skal bli et lavutslippssamfunn innebærer en stor omstilling av hele økonomien, inklusive arbeidslivet. Regjeringen vil at de politiske veivalgene skal skje på en mest mulig rettferdig måte, uten at forskjellene i samfunnet øker. Regjeringen setter derfor ned et nasjonalt råd for rettferdig omstilling i arbeidslivet, med utgangspunkt i Norges klimamål.

- Vi setter nå ned et nasjonalt råd for rettferdig omstilling i arbeidslivet, og oppfyller dermed et viktig punkt fra Hurdalserklæringen. Vi gjør dette fordi vi ønsker å bruke dette rådet til å løfte reelle dilemmaer og veivalg med partene før viktige beslutninger tas på veien mot nullutslippsframtida. Trepartssamarbeidet som vi har utviklet over generasjoner, er unikt, og helt nødvendig for å lykkes med omstillingen av Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Rådet for rettferdig omstilling i arbeidslivet vil være en plattform for dialog om temaer direkte knyttet til omstilling i arbeidslivet drevet fram av miljø- og klimapolitikk nasjonalt og internasjonalt. Likestilling og geografiske konsekvenser av omstilling i arbeidslivet vil også tillegges stor vekt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide vil lede rådet og har invitert arbeidslivets parter til å delta. Det betyr konkret LO, YS, Unio og Akademikerne fra arbeidstakersiden og NHO, KS, Virke og Spekter fra arbeidsgiversiden. Andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner vil inviteres når temaer av særlig relevans for deres områder er på dagsorden.

Det vil inviteres til et første møte i rådet høsten 2022.

Les invitasjonsbrevet her