Rådet for rettferdig omstilling i arbeidslivet

Rådet for rettferdig omstilling i arbeidslivet er en arena for dialog om forhold knyttet til omstilling i arbeidslivet drevet fram av miljø- og klimapolitikk nasjonalt og/eller internasjonalt.

Rådet ledes av Klima- og miljøministeren.

Medlemmer av rådet er LO, YS, Akademikerne og Unio, NHO, Virke, KS og Spekter.