Markarådet

Markarådet ble etablert i 2011 og skal være en arena for gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling og arbeide med utfordringer knyttet til en enhetlig forvaltning av Oslomarka.

Statsforvalteren i Oslo og Viken er sekretariat for Markarådet.

Markarådets nettsted finner du vedtekter, årsberetning, protokoller m.m.

Aktive medlemmer (pr. 09.03.2022)

 • Gunn Cecilie Ringdal (leder)
 • Hans-Petter Aas (nestleder)
 • Ingerid Janssen Helseth (medlem)
 • Henning Hoff Wikborg (medlem)
 • Hilde Thorkildsen (medlem)
 • Helge Lindstad (medlem)
 • Helen Svensson (medlem)
 • Hanne Opdan (medlem)
 • Carl Gustaf Rye-Florentz (medlem)
 • Lisbeth Hammer Krog (medlem)
 • Morten Nordskag (medlem)
 • Morten Lafton (medlem)
 • Tore Faller (medlem)
 • Hans Kristian Solberg (varamedlem)
 • Ingunn Herstad Hensel (varamedlem)
 • Espen Jonhougen (varamedlem)
 • Hans Thue (varamedlem)
 • Håkon Eide Gundersen (varamedlem)
 • Dag Olav Brækkan (varamedlem)
 • Benthe E. Løvenskiold (varamedlem)
 • Syver Leivestad (varamedlem)
 • Lene Conradi (varamedlem)
 • Kristin Dale Selvig (varamedlem)
 • Torgny Hasås (varamedlem)