Styret for Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond (Kulturminnefondet) er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter under Klima- og miljødepartementet.

Kulturminnefondet ledes av et styre. Styret har det overordnede ansvaret for Kulturminnefondets samlede virksomhet innenfor rammene fastsatt i Forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond og Hovedinstruks for Norsk kulturminnefond.

Kulturminnefondet skal gi tilskudd til tiltak som styrker arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Styret i Norsk Kulturminnefond

Om Norsk Kulturminnefond