Permanente nemnder, råd, styrer og utvalg

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning er en arena for informasjons- og kunnskapsutveksling, med politisk deltagelse fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Det avholdes ett årlig møte i kontaktutvalget.

Møte i kontaktutvalget arrangeres og ledes av Klima- og miljødepartementet. I tillegg til de organisasjonene som er med i kontaktutvalget, deltar Sametinget og Rovdata, relevante forskningsinstitusjoner, og underliggende etater som Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Mattilsynet. Møtene inneholder en blanding av informasjon fra forvaltningen og fagrelevante temaer.

Medlemmene i kontaktutvalget består av representanter fra 15 organisasjoner. Hver organisasjon kan stille med ett medlem. En representant fra hver organisasjon er ført opp under, men det kan variere fra møte til møte hvem som møter i utvalget fra hver organisasjon.

Aktive medlemmer (pr. 06.03.2020)

 • Erling Aas-Eng (medlem)
 • Arnodd Håpnes (medlem)
 • Nils Solberg (medlem)
 • Pål Kjorstad (medlem)
 • Siri Parmann (medlem)
 • Steinar Storelv (medlem)
 • Kari Anne Kaxrud Wilberg (medlem)
 • Kjetil Aadne Solbakken (medlem)
 • Marte Conradi (medlem)
 • Åsmund Ystad (medlem)
 • Ingvild Elise Ihle (medlem)
 • Gunnar A. Gundersen (medlem)
 • Hanne Alstrup Velure (medlem)
 • Benthe E. Løvenskiold (medlem)
 • Per John Anti (medlem)
 • Roar Lundby (medlem)
 • Ståle Støen (medlem)
 • Kjell Erik Brandstadmoen (varamedlem)
 • Zanete Anderson-Lilley (varamedlem)
 • Hanna Nyborg Støstad (varamedlem)
 • Finn Erlend Ødegård (varamedlem)
 • Hans Asbjørn Kårstad Sørlie (varamedlem)
 • Christin Valsjø (varamedlem)
 • Alv Ottar Folkestad (varamedlem)
 • Arne Rørå (varamedlem)
 • Per Fossheim (varamedlem)