Styret i Kings Bay AS/Bjørnøen AS

Kings Bay AS eier og har ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av infrastrukturen i Ny-Ålesund. Selskapet er heleid av staten. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for statens eierskap i selskapet.

Bjørnøen AS eier all grunn og noen kulturhistoriske bygninger på Bjørnøya. Selskapet er administrativt underlagt Kings Bay AS med sammenfallende styre, direktør og felles administrasjon.

Om styret i Kings Bay AS/Bjørnøyen AS

Om Kings Bay AS/Bjørnøyen AS