Styret for Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt hører administrativt til Klima- og miljødepartementet, og blir ledet av et styre.

Koordinering av arbeidsområdene til divisjonene, strategisk planlegging og strategiske avgjørelser. Internasjonalt samkvem og samkvem med overordnet styresmakt. Overordnet ansvar for intern og ekstern informasjon.

Styret for Meteorologisk institutt