Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Markarådet har valgt leder og avholdt sitt første møte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kjell Børre Hansen, ordfører i Ringerike og representant for Buskerud, er valgt til leder av Markarådet. Rådet holdt sitt første møte i dag.

Kjell Børre Hansen, ordfører i Ringerike og representant for Buskerud, er valgt til leder av Markarådet. Rådet holdt sitt første møte i dag, mandag 28. november.

- Jeg har store forventninger til Markarådet, og ser fram til at rådet kommer i arbeid, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Markarådet har 18 medlemmer, og skal være en arena for gjensidig informasjon og utveksling av erfaringer og synspunkter mellom offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner, grunneiere og beboere om praktisering av markaloven. Rådets arbeid skal være rettet mot overordnede utfordringer knyttet til en enhetlig forvaltning av Marka. Markarådet kan ta opp og gjøre forvaltningsmyndigheten oppmerksom på prinsipielle og overordnede problemstillinger, samt avgi uttalelser.

- Selv om det er mange ulike interesser som er representert i Markarådet, håper jeg at rådet kan forenes om viktige sider ved forvaltningen av Marka. Markarådet vil være en viktig arena for de ulike interessene i Marka til å diskutere viktige problemstilinger og forsøke å enes om ulike sider ved forvaltningen. Jeg tror Markarådet vil bli et viktig redskap for å oppnå en balansert og god forvaltning av Marka i tråd med markalovens formål, sier Solheim.

Markarådet er forankret i markaloven, som trådte i kraft 1. september 2009. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er sekretariat for rådet.

Les mer om Markarådet på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine nettsider.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sammen med nyvalgt leder av Markarådet, ordfører på Ringerike Kjell Børre Hansen. (Miljøverndepartementet)

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sammen med nyvalgt leder av Markarådet, ordfører på Ringerike Kjell Børre Hansen. (Miljøverndepartementet)

Til toppen