Tilleggsproposisjon ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2017

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet tilleggsproposisjon til Prop. 129 S (2016-2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.

Etter at proposisjonen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble fremlagt, har det blitt avdekket en feil i anslaget for tilskudd til kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger. Som følge av dette ble det i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslått 850 millioner kroner for mye i bosettingstilskudd. Dette rettes nå opp i en tilleggsproposisjon.

Feilen ble oppdaget ved en oppdatering av et IKT-system.