To nye bransjer får skreddersydd og gratis utdanning

Fremover kan ansatte innen informasjonssikkerhet og IKT og finansnæringen få tilbud om korte og relevante videreutdanninger. Målet er at de ansatte får viktig påfyll, og at bedriftene får den kompetanse de trenger.

– Mangel på folk med rett kompetanse kommer til å være en av de største flaskehalsene i flere næringer fremover. Det kan gjøre det vanskeligere å tilby gode tjenester over hele landet. Derfor er det så viktig både for den enkelte, bedriftene og samfunnet at de ansatte får tilbud om faglig utvikling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.  

Nå har regjeringen bestemt at arbeidertakere i to nye bransjer får muligheten til å delta i etter- og videreutdanning tilpasset sin jobbhverdag.

– Det blir bransjeprogram for informasjonssikkerhet og IKT, og for finansnæringen. Dette er bransjer med et stort omstillingsbehov. De melder selv at mange som har jobbet lenge i bransjene trenger å oppdatere kompetansen sin, sier Borch.

Et mål at flere skal bli i jobben

Bransjeprogram har som mål at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for endring får nødvendig kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed blir i jobben.

Finansnæringen har de senere årene blitt stilt ovenfor nye krav, blant annet til grønne og bærekraftige investeringer. Dette gir behov for ny og oppdatert kompetanse. Informasjonssikkerhet og IKT treffer flere sektorer. Dette bransjeprogrammet vil derfor kunne føre til at mange får nødvendig påfyll.

Bransjeprogrammene er et spleiselag. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal drive og utvikle relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.

– Bransjeprogrammet er et godt eksempel på trepartssamarbeid i praksis. Vi ser at samarbeidet gjør at det utvikles kompetanseutviklingstilbud som ikke ville blitt opprettet ellers, og at mange arbeidstakere får mulighet til å ta kompetanseheving de kanskje ellers ikke ville tatt, sier Borch.

Bransjeprogram i fem bransjer

Kunnskapsdepartementet inviterte våren 2023 hovedorganisasjonene til å foreslå bransjer. Ti bransjer ble nominert. Seks av disse var renominering av bransjer som allerede har hatt bransjeprogram, og fire nominasjoner var nye bransjer. 

I tillegg til de to nye bransjeprogrammene vil følgende bransjeprogram fortsette:

Innholdet i de to nye bransjeprogrammene vil bli utviklet fremover og leggs ut på Utdanning.no