To toppmøter om digitalisering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil at Norge skal ligge i front på gode digitale løsninger for innbyggere og næringsliv. På to toppmøter om digitalisering har bedrifter og representanter for offentlig sektor gitt innspill til hva som er viktig for å få til et taktskifte i digitaliseringen av samfunnet.

Møte om næringsrettet digitalisering fredag 29. april.
Møte om næringsrettet digitalisering på Statsministerens kontor 29. april. Foto: Roger Holmsen / Statsministerens kontor

Regjeringen vil kutte utslipp, sikre velferd og skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. Digitalisering, deling av data og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og næringer er en viktig nøkkel for å lykkes med dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I april og mai inviterte Statsministerens kontor til to toppmøter om digitalisering – ett om næringsrettet digitalisering og ett om digitalisering i offentlig sektor.

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at industrien og næringslivet skal gis insentiver til å utforske og ta i bruk ny teknologi. Regjeringen peker særlig på lav- og nullutslippsløsninger, kunstig intelligens, stordata, autonome systemer og tingenes internett.

Støre framhever at dersom vi skal lykkes med dette er Norge avhengig av en velfungerende digital infrastruktur for både befolkningen og virksomhetene i hele landet. I tillegg er det avgjørende at næringslivet har tilgang på digital kompetanse.

Næringslivet må bli flinkere til å bruke teknologi til å effektivisere, kutte kostnader og forbedre prosesser. Da må vi ha et godt samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

Regjeringen vil ha et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor.

Innovasjon og bruk av ny teknologi vil bidra til at vi jobber smartere, at innbyggerne får gode digitale tjenester og at vi kan skape nye arbeidsplasser i hele landet. Bredbånd til alle er en helt sentral forutsetning for å lykkes med dette, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.