To trønderbedrifter får millionstøtte fra NATO

Skarv Technologies og Water Linked As er valgt ut av NATO for å utvikle ny teknologi for alliansen.

– Forsvaret er avhengig av sivil kompetanse for å utvikle teknologi som kan møte fremtidens trusler. Norge har et sterkt maritimt teknologimiljø der også små virksomheter viser å kunne hevde seg internasjonalt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Ansatte i Skarv Technologies sammen med farkosten BlueSTAR og undervannskamera.
Ansatte i Skarv Technologies sammen med farkosten BlueSTAR og undervannskamera. Fra venstre: Petter Norgren, Trygve Olav Fossum (daglig leder), Øystein Sture, og Tore Mo-Bjørkelund. Foto: Skarv Technologies

Begge teknologivirksomhetene holder til i Trondheim og utvikler nisjekapasiteter innen undervannsrobotikk og sensorer. Skarv Technologies har blant annet utviklet et system som kan sammenstille detaljerte oversiktsbilder av havbunnen 

Tildelingen til Skarv Technologies og Water Linked As skjer gjennom The Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). DIANA skal bidra til å øke innovasjonstakten i NATO gjennom utlysning av konkurranser innenfor utvalgte områder.

Dette er den første tildelingen som skjer gjennom DIANA. Under temaene «Secure Information Sharing», «Undersea Sensing and Surveillance» og «Energy Resilience», er bedriftene invitert til å delta med sine ulike teknologiske løsninger. I alt 1300 virksomheter har meldt inn prosjekter, hvorav 43 norske. Skarv Technologies og Water Linked As er to av i alt 44 virksomheter som kom gjennom nåløyet i denne runden.

NATO DIANA retter seg spesifikt mot små og mellomstore bedrifter som i utgangspunktet er nye for forsvarssektoren og kan bidra til å utvide tilfanget av teknologiske løsninger.

– Skarv Technologies og Water Linked As er gode eksempler på virksomheter vi ønsker å trekke til oss.  De har unik nisjekompetanse innen områder der norsk industri er langt framme, og vil kunne bidra til at Norge fortsatt kan ha en sterk posisjon internasjonalt, sier Gram.

Les mer: DIANA | Home (nato.int)