Trilateralt møte om nordisk forsvarssamarbeid

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Torsdag 25. august møttes forsvarsministrene fra Finland, Sverige og Norge i Finland. - Våre tre land har et nært og langvarig forhold. Vi møtes nå jevnlig for å styrke disse båndene ytterligere i lys av den sikkerhetspolitiske utviklingen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen var vert for det trilaterale møtet, der Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist og Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram diskuterte en rekke saker av felles interesse. De diskuterte blant annet landenes bilaterale forsvarssamarbeid og sikkerhetssituasjonen i nærområdene. På agendaen sto også Sverige og Finlands NATO-medlemskap, F-35 samt materielt og industrielt samarbeid.

- Vi er gode naboer og gode venner, så vårt nordiske forsvarssamarbeid bygger videre på dette når Finland og Sverige blir NATO-medlemmer, sier Gram.

Svensk, finsk, norsk forsvarsministermøte
Forsvarsministrene møtte pressen etter en serie møter der det nordiske forsvarssamarbeidet ble diskutert. Foto: FD

Forsvarsministeren håper godkjenningen av det finske og svenske NATO-medlemskapet vil skje så raskt som mulig.

- Når Sverige og Finland blir medlemmer av NATO kan vi ytterlige konkretisere og forsterke vårt forsvarssamarbeid. Deres medlemskap vil i tillegg styrke vår felles sikkerhet. Og det vil øke viktigheten av å se det Baltiske hav og nordområdene i sammenheng.

- I fjor vinter var Norge vert for den største øvelsen i NATO, Cold Response. Nå ser jeg frem til å – sammen med Sverige og Finland - invitere allierte til den nordiske Nordic Response i 2024, sier forsvarsministeren.

De tre forsvarsministrene la også ned en krans på minnesmerket for falne ved Sandudds kirkegård i Helsinki.

Les fellesuttalelsen fra de tre forsvarsministrene her:

Gemensamt uttalande av försvarsministrarna från Sverige, Finland och Norge den 25 augusti 2022 - Regeringen.se