Ukraina og Midtøsten vil prege diskusjonene i München

De pågående konfliktene i Ukraina og mellom Israel og Hamas vil prege årets sikkerhetskonferanse i München (MSC). – Fortsatt støtte både for Ukraina og for palestinere på flukt, er Norges viktigste budskap, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim deltar i paneldebatter, diskusjoner og møter om ulike sikkerhetspolitiske temaer fra fredag 16. til søndag 18. februar.  

– Krigene i Ukraina og Midtøsten gir enorme lidelser for befolkningene og har store globale konsekvenser. Vi står nå i den vanskeligste sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa siden andre verdenskrig. På sikkerhetskonferansen er Norges viktigste budskap fortsatt støtte både for Ukraina og for palestinere på flukt, sier statsminister Jonas Gahr Støre. 

Støre deltar blant annet i et panel om sikkerhet i Europa og et om energisikkerhet. 

Statsministeren og de tre statsrådene står oppstilt for fotografering i pene klær.
Arkivfoto fra presentasjonen av stortingsmeldingen om Nansen-programmet for Ukraina 2. februar 2024. Fra venstre: Utenriksminister Espen Barth Eide, statsminister Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Russlands krig mot Ukraina påvirker sikkerheten i hele Europa. For å ivareta Norges sikkerhet og våre interesser er det svært nyttig å møte våre allierte for å diskutere spørsmål av avgjørende betydning for Norges og Europas framtid, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han innleder på en rundeborddebatt om sikkerhet i nordområdene. 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram skal i forkant av sikkerhetskonferansen besøke forsvarsbedriften Isar Aerospace som en del av regjeringens romsatsing. Statsminister Dr. Florian Herrmann (fra delstaten Bayern) deltar på bedriftsbesøket. Gram deltar også på en rekke ulike møter og skal møte andre lands representanter for å diskutere fremtidig innretning på den militære støtten til Ukraina.

– Ukraina og Europa har snart lagt bak seg to år med intens krigføring siden Russlands fullskalainvasjon begynte. Situasjonen er alvorlig, og den europeiske sikkerheten er truet. NATO står sterkere og mer samlet enn noensinne i møte med en ny sikkerhetspolitisk situasjon og russisk aggresjon. Jeg ser fram til å møte allierte og andre som støtter den ukrainske forsvarskampen, og diskutere med dem hvordan vi skal få best mulig utbytte av de nye kapabilitetskoalisjonene til støtte for Ukraina, sier Bjørn Arild Gram. 

– Å investere i tiltak som kan bidra til en mer stabil verden har fått ny aktualitet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Den økte polariseringen og stormaktsrivaliseringen, som har endret den globale dynamikken, har også konsekvenser for norsk utviklingspolitikk. Klimaforandringer og kampen mot fattigdom og sult ses nå i sterkere sammenheng med sikkerhetspolitikken. Tvinnereim deltar blant annet i paneldiskusjoner om matsikkerhet, klimafinansiering og fredsoperasjoner.