EØS-midlene: Like muligheter til utdanning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I Slovakia har kun 16 prosent av rombefolkningen fullført videregående skole. 0,3 prosent har tatt universitetsutdanning. De tallene vil Maria, Michaela, Tomas og Jan gjøre noe med.

Mária Sándorová, Michaela Billa, Tomáš Horváth og Ján Lakatoš bestod opptaksprøven og har startet studiene ved Universitetet for Økonomi i Bratislava. Foto: CVEK

– Familien min hadde ikke råd til å betale for at jeg skulle gå på universitetet, så for meg var dette en mulighet til å skaffe meg høyere utdanning, forteller Ján Lakatoš.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Muligheten han snakker om er et prosjekt Norge finansierer gjennom EØS-midlene i Slovakia for å få flere ungdommer med rombakgrunn til å ta høyere utdanning og dermed bli bedre integrert i det slovakiske samfunnet.

Segregering

Romfolk utgjør en stor minoritet i Slovakia. De fleste bor i ghettoer preget av fattigdom og dårlige levekår. Lese- og skriveferdighetene er begrenset. Mange har opplevd å måtte gå i etnisk segregerte skoleklasser eller blitt plassert i spesialklasser for elever med store lærevansker, noe slovakiske myndigheter har høstet kritikk for.

Det er et stort gap i utdanningsnivå mellom romfolk og resten av befolkningen. Ifølge EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) har kun 16 prosent av rombefolkningen fullført videregående skole sammenliknet med 90 prosent for befolkningen som helhet.

– Vi vil endre på dette, og påvirke måten man omtaler utdanning av romfolk på, sier Zuzana Balážová fra Centre for Research of Ethnicity and Culture (CVEK) om prosjektet.

Ján er sammen med tre andre de første som fikk hjelp gjennom prosjektet som oversatt til norsk har fått navnet «Du har også en mulighet». De har fått gratis kurs, stipend og særskilt oppfølging på Universitetet for Økonomi i hovedstaden Bratislava som er partner i prosjektet.

Ján Lakatoš og Lucia Bílá har startet studiene ved fakultetet for økonomi og informatikk, mens Mária Sándorová og Tomáš Horváth har startet på fakultetet for ledelse.

Kulturutfordringer

Selv kommer de fra Trnava-regionen helt vest i Slovakia, nærmere bestemt byen Skalica. Til nå har prosjektet bidratt til å hjelpe 20 barn og foreldre med å velge en god videregående skole, og hjelpe dem med å forberede seg til opptakstester for universitetene.

Dette har ikke bare vært enkelt. Mange foreldre er skeptiske til å sende barna på skoler utenfor deres egne sammensveisede romsamfunn.

– En av de største utfordringene er at forventningene ofte er lave. Romfamilier ser ofte ikke verdien av høyere utdanning. Unge vil ikke flytte fra trygge omgivelser hjemme. Økonomi kan være en ytterligere hindring. Prosjektet er nødvendig, og kan bidra til å inkludere romungdommer og foreldrene deres i større grad enn før, sier Balážová som selv har rombakgrunn.

Ambisjonen til Zuzana Balážova (venstre) og Jarmila Lajcakova er at prosjektet blir så vellykket at det kan kopieres av andre institusjoner i Slovakia. Foto: FMO

På universitetet i Bratislava er det utpekt en egen koordinator som følger opp studentene som ofte trenger støtte til mer enn å gjennomføre selve utdanningen:

– En viktig del av vår jobb er å hjelpe dem med å overkomme frykten for å flytte bort fra kjente omgivelser. Vi har for eksempel hentet studentene våre på togstasjonen, og ledsaget dem til studentboligene deres. Vi har organisert turer rundt på universitetet og i byen, og arrangert møter med lærerne deres, sier prosjektleder Jarmila Lajcakova.

     Les mer: Oversikt over pågående prosjekter i Slovakia

Hun innrømmer at veien videre vil by på flere utfordringer, men hun er likevel optimistisk med tanke på fremtiden:

– Vi håper at prosjektet vil gi positive resultater både for elevene som har mottatt støtte og for institusjonene generelt. Vår ambisjon er å introdusere systematiske endringer både i Skalica og på Universitetet for Økonomi (EUBA) som kan kopieres av andre institusjoner i Slovakia. Dette er den eneste måten vi kan klare å løse de enorme forskjellene i landet vårt på, sier hun.

Fakta om prosjektet