Utlånsforskriften på høring

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å endre utlånsforskriften. Høringsfristen er 14. november.

Utlånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2021. Den gjelder i utgangspunktet frem til 31. desember 2024 og skal evalueres i høst. Finansdepartementet har derfor bedt Finanstilsynet om å vurdere behovet for endringer i forskriften ut fra hensynet til finansiell stabilitet.

Norges Banks vurderinger er vedlagt Finanstilsynets forslag.

Bakgrunn

Høy gjeld i husholdningene og høye boligpriser utgjør en betydelig sårbarhet for den finansielle stabiliteten i Norge. For å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld fastsatte Finansdepartementet sommeren 2015 en midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften ble senere endret og videreført tre ganger. Departementet fastsatte 12. februar 2019 forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån (forbrukslånsforskriften).

Finansdepartementet fastsatte 9. desember 2020 en ny utlånsforskrift som viderefører bestemmelsene i de to forskriftene. Utlånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2021 og skal gjelde til og med 31. desember 2024. Det følger av forskriften at den skal evalueres høsten 2022.

Les mer: