Utredning om oppfølgning av alvorlige hendelser overlevert til Høie

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok i dag en offentlig utredning om forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Utvalget har vært ledet av fylkeslege Helga Arianson.

- Utvalget har kommet med flere anbefalinger som har stor betydning for regjeringens arbeid med å skape pasientens helsetjeneste. Rapporten skal sendes på høring, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Det er positivt at utvalget, i likhet med regjeringen, ser viktigheten av god styring og ledelse. Departementet sendte i forrige uke på høring en ny forskrift om styringssystem som stiller krav til styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten, sier Høie.

Utvalget har blant annet utredet en modell for og organisering av en undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Et mindretall anbefaler en slik kommisjon.

Noen av forslagene fra utvalget er:

  • omorganisering og opprettelse av regionale tilsyn som får vedtakskompetanse.
  • å lovfeste at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal tilby pasienter/ brukere/pårørende møter når det har skjedd alvorlige hendelser - innen et døgn etter hendelsen.
  • at plikten til å melde i fra om uønskede hendelser og varsle om alvorlige hendelser også skal gjelde for kommuner (ikke bare for spesialisthelsetjenesten).
  • at pasienter/brukere/pårørende får rett til å melde fra om uønskede hendelser og varsle om alvorlige hendelser.
  • at politiet skal underrette pårørende rutinemessig om at sak forelegges tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndigheten får frist på 5 dager til å gi tilrådning til politiet.

Les Arianson-utvalgets utredning om forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten

Les mer om Arianson-utvalget og mandatet