Utsetter frist for høring av forsvarskommisjonens rapport med to uker

Forsvarsdepartementet sendte Forsvarskommisjonens rapport på høring den 16. mai i år.

Innlandet fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og LO Norge har bedt om utsettelse av høringsfristen som var satt til 17. august 2023, men ny frist gis til alle høringsinstansene. Den nye fristen er 31. august 2023.