Uttalelse om israelske bosettinger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Den 24. oktober la israelske myndigheter ut på anbud byggingen av mer enn 1300 bosettingsenheter på okkupert palestinsk territorium, inkludert i Givat Hamatos i Øst-Jerusalem.

– Jeg er dypt bekymret for planer om ytterligere utvidelser av de israelske bosettingene på Vestbredden. Jeg oppfordrer israelske myndigheter til å reversere denne beslutningen og stanse bosettingsaktivitetene på okkupert område, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norges posisjon på de israelske bosettingene på Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem, ligger fast. Den israelske bosettingsaktiviteten på okkupert land er i strid med folkeretten. Dette er slått fast i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, senest i resolusjon 2334 (2016). 

– Bosettingene undergraver visjonen om en fremforhandlet to-statsløsning og er et hinder for fred. Bosettingsaktiviteten svekker også Israels evne til å bedre forholdet til land i og utenfor regionen, sier utenriksministeren.