Utvalg skal se på trygge og enkle betalinger for alle

Utviklingen på betalingsfeltet går raskt og er preget av internasjonalisering og nye aktører og betalingsmåter. Samtidig har bruken av kontanter falt over mange år. Regjeringen har i dag satt ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan vi kan sikre trygge og enkle betalinger for alle fremover.

– Det er viktig at folk også i fremtiden skal kunne betale på en trygg og enkel måte, Det er store muligheter i teknologien, samtidig som vi må ivareta også de gruppene som synes den digitale overgangen er krevende. Dette blir en bred og god gjennomgang for å sikre et godt betalingssystem for fremtiden, for samfunnet og for den enkelte i hverdagen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Selv om kontantbruken i en normalsituasjon er lav, har kontanter viktige funksjoner i betalingssystemet i dag, og egenskaper som andre betalingsmidler ikke har.

Mulighet for å betale med kontanter kan blant annet være viktig for finansiell inkludering og beredskap. På den annen side er kontanter forbundet med risiko for blant annet hvitvasking, ran og arbeidslivskriminalitet. Kontanthåndtering innebærer også store faste kostnader.

Samtidig kommer nye aktører og nye typer betalings- og verdioppbevaringssystemer til. Dette kan bidra til innovasjon og økt effektivitet, men kan samtidig gjøre det utfordrende å sikre tilstrekkelig nasjonal styring og kontroll med viktig infrastruktur dersom private aktører blir dominerende.

Ved behandlingen av Finansmarkedsmeldingen 2021 ba Stortinget regjeringen om å nedsette et offentlig utvalg som skal vurdere kontantenes rolle i samfunnet fremover. Utvalget som er satt ned i dag, skal gjøre en bred og helhetlig vurdering av betalingsfeltet, inkludert kontantenes rolle. Utvalget skal blant annet vurdere om det er behov for tiltak som kan bidra til at kontanter vil være tilgjengelige og anvendelige fremover.

Videre er det et spørsmål om noen av de ønskelige egenskapene ved kontanter også kan ivaretas gjennom nye betalingsmidler og -instrumenter, for eksempel digitale sentralbankpenger eller private digitale penger, eller gjennom nye løsninger for bruk av kontopenger.

Utvalget består av fagpersoner med bred kompetanse og erfaring, blant annet fra bankvirksomhet, betalingsinfrastruktur, finansiell inkludering og beredskap.

– Dette er noe som handler om din og min hverdag, vi er alle avhengige av betaling og betalingsløsninger. Utvalget som nå settes ned, har bred kompetanse, og jeg er sikker på at utvalgets arbeid vil gi oss et solid grunnlag for å kunne ta gode valg om fremtidens betalingssystem, som ivaretar alle de ulike hensynene som vi må ta, sier finansministeren.

For å sikre at alle interesser er grundig belyst tar departementet sikte på å sette ned en referansegruppe som skal bidra til utvalgets arbeid.  

Utvalget skal levere sin utredning innen 15. november 2024.

Utvalget består av:

Direktør Torbjørn Hægeland, Oslo (leder)

Forskningssjef Maria Bartnes, Trondheim

Daglig leder Eivind Gjemdal, Oslo

Professor Hilde Hauge, Bergen

Eldreombud Bente Kristin Lund Jacobsen, Ålesund

Administrerende direktør Lisbet Karin Nærø, Bergen

Førsteamanuensis Espen Sirnes, Tromsø

Spesialrådgiver Kjetil Gåsemyr Staalesen, Oslo

Les mer: