Verdien av SDØE er beregnet til 1584 milliarder kroner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2022 verdsatt til 1584 milliarder kroner, en økning på 540 milliarder kroner siden 2020. Det viser en verdivurdering utført av Rystad Energy på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Rapporten viser at SDØE-porteføljen representerer store verdier for fellesskapet. Sammen med skatte- og avgiftsinntektene fra olje- og gassvirksomheten og utbyttene fra Equinor, utgjør inntektene fra SDØE betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond utland («Oljefondet»), sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Verdien av SDØE-porteføljen er anslått økt med hele 540 milliarder kroner fra 2020 til 2022. Kraftig økte olje- og gasspriser blant annet som følge av krigen i Ukraina forklarer mye av verdiendringen i følge Rystad. Dette oppveies noe av nedjusterte oljeprisanslag på lengre sikt. Den langsiktige gassprisen er anslått omtrent som i verdsettelsen fra 2020. Ressurstilvekst og noe reduserte investeringsanslag oppveies i stor grad av økte driftskostnader drevet av høyere energikostnader og CO2-priser.

Verdivurderingen av SDØE-porteføljen er en del av Nærings- og fiskeridepartementets oppfølging av SDØE og Petoro AS. Petoro ivaretar SDØE på vegne av staten. For årene 2020 og 2021 var netto kontantstrøm fra SDØE til staten henholdsvis 59 og 186 miliarder kroner.