Til presse

Nyheter
Til presse

Viktig informasjon om klimatoppmøtet 2023 i Dubai (COP 28)

Her følger informasjon om årets klimatoppmøte (COP 28) i Dubai og invitasjon til et «kræsjkurs» for journalister som ønsker å lære mer av hva som egentlig skjer på en klima-COP.

Årets klimatoppmøte finner sted fra 30. november til 12. desember og arrangeres av De forente arabiske emirater.

All presse må søke om akkreditering for å få tilgang til konferanseområdet. Dette gjøres gjennom FN og Klimakonvensjonen (UNFCCC) sine hjemmesider:

https://unfccc.int/about-us/press-and-media#Latest-information

Frequently Asked Questions (FAQs) on Media Accreditation:

https://unfccc.int/about-us/press-and-media/press-faqs/frequently-asked-questions-faqs-on-media-accreditation

Alle som skal til COP må søke om COP28 visum. Det oppfordres sterkt om å søke om visum så raskt som mulig etter at man er akkreditert hos UNFCCC.

COP28 UAE | Blue Zone Plan Your Visit

Lenke til den offisielle nettsiden til arrangøren av COP 28:

https://www.cop28.com/en/

Kurs om klimaforhandlinger (17. november)

Klima- og miljødepartementer inviterer til et «kræsjkurs» for journalister som ønsker å lære mer av hva som egentlig skjer på en klima-COP.

  • Hva er - og hva skjer - på en COP?
  • Hva forhandles det om og hva kan landene bestemme?  …og hvorfor er det så vanskelig?
  • Hvordan forhandles det – hvem samarbeider og hvorfor er små ord og nyanser viktig?
  • Hva blir viktig under årets forhandlinger i Dubai?

Klimaforhandler Marianne Karlsen i Klima- og miljødepartementet deler av sine erfaringer og kunnskap for journalister som vil vite mer hvordan klimaforhandlingene foregår og hva som ligger i sentrale temaer som utslippsreduksjoner, klimatilpasning, tap og skade, finansiering og rapportering.

TID: 17. november kl 1000 – 1130 i KLD

STED: Kongens gate 18, Oslo

(Enkelte melder om at de ikke får opp påmeldingsskjema dersom de leser denne artikkelen i en epost. Dersom skjema under ikke er synlig, klikk her for å åpne i nettleser.)

 

Påmelding: hva skjer på en klima-COP?

Deltar du fysisk eller digitalt?