Viktig med god konkurranse i bankmarkedet

Det er viktig for forbrukerne at konkurransen mellom bankene fungerer godt, og at det er enkelt å forhandle vilkår eller bytte bank. Denne uken var derfor Finans Norge invitert til et møte i Barne- og familiedepartementet for å snakke om hvordan næringen ser på utviklingen i bankmarkedet og situasjonen for forbrukerne.

Det var statssekretærer i Barne- og familiedepartementet og Finansdepartementet som inviterte Finans Norge til møtet. Bakgrunnen er at det i den senere tiden vært mye oppmerksomhet rundt økte priser og renter.

– Økningen i utlånsrentene kan føre til at flere husholdninger opplever det som krevende å håndtere gjelden sin. Det er derfor viktig at bankene gir råd og veiledning til kunder som opplever problemer. Bankene må blant annet informere om ulike innskuddskontoer og spareprodukter som er tilgjengelige, slik at forbrukerne lett kan velge den beste løsningen for sin økonomiske situasjon, sier Trine Fagervik (Sp), statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

– En forutsetning for god konkurranse i bankmarkedet er at kundene enkelt kan bytte bank eller bruke flere banker samtidig, og at det er enkelt å orientere seg om de ulike tilbudene. Finansportalen er et godt virkemiddel, men tjenesten kan bli enda bedre. Regjeringen er opptatt av det skal være enkelt å bytte bank. Dette krever at kundene har tilgang til gode løsninger for bankbytte og sammenligning av tilbud, som er tilpasset utviklingen i markedet, sier Jakob Bjelland (Sp), statssekretær i Finansdepartementet.

Økningen i styringsrenten har ført til høyere rente på boliglån, men har ikke ført til tilsvarende høyere innskuddsrente. Høyere rente på boliglån har gitt økte netto renteinntekter og gode resultater hos bankene. Det er viktig at bankene er lønnsomme og solide for å kunne håndtere utlånstap og eventuelle økonomiske sjokk og kriser. Samtidig kan lønnsomheten gjenspeile konkurransesituasjonen i markedet.

Barne- og familiedepartementet og Finansdepartementet oppfordrer bankene til å informere godt om sparetilbud, særlig overfor kunder som har store beløp på kontoer med lav rente. Det kan være gunstig for mange kunder å forhandle med banken sin eller bytte bank for å få bedre vilkår. Det har blitt enklere å bytte bank de siste årene, blant annet som følge av forenklinger fra banknæringens side, men regjeringen vil at det skal bli enda enklere for forbrukerne å bytte bank i årene som kommer.

Finansdepartementet legger opp til å drøfte konkurransen i bankmarkedet og behovet for tiltak i Finansmarkedsmeldingen 2024, og har i dag sendt brev til Finans Norge for å få informasjon om hvordan bankbytteløsningene fungerer i Norge i dag, og hvilket rom det er for forbedringer. Departementet ønsker også vurderinger av informasjonen til kundene om ulike spareprodukter og om det finnes andre tiltak som kan bidra til å styrke konkurransen i bankmarkedet.

Les mer: