Vil endre arveloven for å muliggjøre digitalt skifte av dødsbo

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

-I dag er prosessen etter dødsfall komplisert og papirbasert. Vi jobber nå med en digital dødsboløsning som skal løse noen av de byråkratiske flokene. Men for at det skal være lovlig å dele data digitalt via en digital dødsboløsning, må arveloven endres. Derfor sender vi et lovforslag til Stortinget som gjør det mulig med digitalt skifte av dødsbo, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Møtet med offentlige og private virksomheter etter dødsfall kan oppleves som en ekstra belastning for de etterlatte. En kartlegging Digitaliseringsdirektoratet har foretatt viser at det er svært vanskelig å finne informasjon om hva de etterlatte skal gjøre når et dødsfall skjer i familien – og i hvilken rekkefølge oppgavene skal utføres.

I programmet «Dødsfall og arv» jobber Digitaliseringsdirektoratet med å løse flere av disse utfordringene. Ett av tiltakene er en digital dødsboløsning, som etter planen skal være klar i løpet av neste år.

– Det foreligger i dag ikke et regelverk som muliggjør digital deling av data mellom arvinger og private og offentlige virksomheter via en digital dødsboløsning. Vi foreslår derfor endringer i arveloven som gjør dette mulig, sier Gram.

Endringene i arveloven, som muliggjør at deling, behandling og sammenstilling av personopplysninger kan skje via den digitale løsningen, skal behandles i Stortinget denne våren.

– Vi jobber nå med første versjon av en digital dødsboløsning. Selv om den ikke vil løse alle utfordringer, vil den gi etterlatte en bedre oversikt den avdødes økonomiske forhold, sier Gram.

Den digitale dødsboløsningen vil forenkle prosessene for de etterlatte, blant annet gjennom digitalisering og deling av data. Løsningen skal gi automatisk oversikt over den avdødes formue og gjeld, skatteopplysninger, eiendom, kjøretøy, forsikring og pensjon og eventuelle testamenter som er registrert i tingretten.

Etterlatte skal kunne utpeke en fullmektig for boet i den digitale dødsboløsningen – som dermed får ansvar for boet. Den som blir fullmektig for boet får en digital skifteattest.

Se hele proposisjonen her