Prop. 69 L (2021–2022)

Endringer i arveloven (digitalt skifte av dødsbo)

Regjeringen legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i arveloven. Lovforslaget legger til rette for effektive og brukervennlige digitale prosesser og tjenester for skifte av dødsbo.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget