Vil gjøre det lettere for britiske filmer å kvalifisere for insentivordningen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Britene er knallgode på film og vi vil ha flere av deres filmproduksjoner til Norge. Det er bra norgesreklame, bra for lokalt næringsliv og ikke minst tilfører det norsk filmbransje kunnskap og arbeidsplasser, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsdepartementet legger i dag fram forslag om endring av forskriften i insentivordningen for film- og serieproduksjoner.

– Etter Brexit har det vært unødvendig vanskelig for britiske produksjoner å kvalifisere for insentivordningen, nå fikser vi det. Med denne endringen vil britene konkurrere på lik linje med EØS-landene, sier Trettebergstuen.

Etter at Storbritannia gikk ut av EU, kvalifiserte ikke lenger britiske filmer og filmarbeidere på lik linje med filmer og filmarbeidere fra EØS. Den foreslåtte endringen vil bidra til å senke terskelen for produksjoner som er organisert gjennom britiske produksjonsselskap, slik at disse likebehandles med produksjoner fra EØS-området når det gjelder kvalifikasjonskravene i insentivordningen.

– Storbritannia, har en sentral posisjon i produksjonen av internasjonale film og dramaserier. Mange store produksjoner benytter britiske studioer som base og et stort antall britiske filmarbeidere i sine prosjekter, derfor er det viktig å få de inn igjen i insentivordningen på like vilkår, sier Trettebergstuen.

Insentivordningen for film og serieproduksjoner skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring, og økt internasjonalt samarbeid.

Høringsfristen er satt til 15. desember.