Vil utbetale feriepenger av sluttbonus til innsatsstyrkene i HV

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

-Forsvaret er helt avhengig av tilgang til frivillig personell, og Heimevernet har alltid hatt frivillighet som en sentral bærebjelke. Tidligere har det blitt gjort feil overfor personellet, og derfor rydder vi nå opp, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsdepartementet vil nå utbetale feriepenger av sluttbonus til innsatsstyrkene i Heimevernet tilbake til 2005.

I rettskraftig dom fra Frostating lagmannsrett 31. mars 2020, ble det slått fast at innsatsstyrkene har krav på feriepenger. Personellet fikk da utbetalt feriepenger av innsatsstyrketillegget og godtgjøring i henhold til grad, tilbake til 2005.

HVs innsatsstyrker får feriepenger av sluttbonus
HVs innsatsstyrker får feriepenger av sluttbonus Foto: Forsvaret

I etterkant av utbetalingen har det kommet et søksmålsvarsel om at sluttbonusen innsatsstyrkene har mottatt, også skal inngå i feriepengegrunnlaget. Hva som skal inngå i feriepengegrunnlaget har ikke vært tema i de foregående søksmålene.

-Vi ønsker å komme personellet i møte, og vil utbetale feriepenger av sluttbonusen personellet allerede har mottatt, sier forsvarsministeren. Sluttbonus har blitt utbetalt til de som har deltatt på 75 prosent av innkalte øvings- og treningsdager i løpet av kontraktsperioden.

Etter en konkret helhelhetsvurdering vil Forsvarsdepartementet utbetale feriepenger av sluttbonusen. I vurderingen er det blant annet lagt vekt på behovet for å sikre motivasjon til frivillig tjeneste. Gjennom forslag om å lovfeste den arbeidsrettslige statusen til personer som bant annet inngår kontrakt om utvidet tjenesteplikt, slik som Heimevernets innsatsstyrker gjør, kan departementet få ryddet opp i et regelverk som gjennom flere år har blitt praktisert feil.

Forsvarsdepartementet vil gi Forsvaret i oppdrag å utbetale feriepenger av sluttbonus tilbake til 2005 til innsatsstyrkene. Feriepenger inkludert forsinkelsesrenter vil bli utbetalt første kvartal 2023. Forsvaret vil sende ut et individuelt beregningsgrunnlag til den enkelte.