Ekspedisjonssjef Dag Holen

E-post: dag.holen@aid.dep.no
Telefon: 22 24 85 00

Holen er leder av pensjonsavdelingen.

Pensjonsavdelingen er ansvarlig for blant annet pensjonsregelverket i folketrygden og i de offentlige tjenestepensjonsordningene, internasjonale trygderettslige spørsmål og departementets styring av Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn.