Ekspedisjonssjef Ulf Pedersen

Ekspedisjonssjef Ulf Pedersen

Pedersen er leder av velferdspolitisk avdeling.

E-post: ulf.pedersen@aid.dep.no
Telefon: 22 24 85 00

Ulf Pedersen (f. 1964) er siviløkonom og cand. oecon. fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har tidligere blant annet jobbet i Finansdepartementet, OECD og Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Ansvarlig for blant annet for de helserelaterte ytelsene i folketrygden, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet og departementets styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet.