Bedriftsdemokratinemnda

Bedriftsdemokratinemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og statsforetaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere fellesordninger (konsernordninger) og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene.

Om nemnda

Bedriftsdemokratinemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og statsforetaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere fellesordninger (konsernordninger) og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene.

Vedtak i Bedriftsdemokratinemnda

Protokoller med vedtak fra Bedriftsdemokratinemndas møter.

Bedriftsdemokratinemndas praksis

Hovedregler for nemndas behandling av søknader.

Aktuelt nå

Protokoll fra Bedriftsdemokratinemnda: 4/2015

Vedtak ble truffet i følgende saker: BDN 14/4320 Vistin Pharma ASA. BDN 14/4320 Weifa ASA. BDN 15/1219 Norwegian Energy Company ASA. BDN 15/1409 Subsea 7 Norway AS. BDN 15/1824 Øvre Romerike Brann og Redning IKS.

Protokoll fra Bedriftsdemokratinemnda: 2/2015

Vedtak ble truffet i følgende sak: BDN 15/ 246 Wärtsilä Norway AS

Årsberetning for Bedriftsdemokratinemnda 2014

25.02.2015: Les Bedriftsdemokratinemndas årsrapport for virksomheten i 2013