Hva vi kan tilby

En jobb i Arbeids- og sosialdepartementet gir deg muligheten til å jobbe med fagområder som har stor betydning for mange mennesker og samfunnet som helhet.

Bilde av tre personer ved et bord i et kontorlandskap
Foto: Ilja C. Hendel

Vi tilbyr

  • utfordrende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk
  • muligheten til å jobbe i et sterkt fagmiljø
  • muligheten til å være med å forme morgendagens arbeids- og velferdssamfunn
  • fleksitid
  • sommertid 
  • trening i arbeidstiden
  • egen bedriftshelsetjeneste
  • subsidiert kantine 
  • medlemskap i Statens pensjonskasse