Arbeids- og sosialdepartementets mål og verdier

Arbeids- og sosialdepartementets overordnede mål og grunnverdier.

 • Departementet skal ha høy kompetanse knyttet til rollen som sekretariat for politisk ledelse.
 • Departementet skal holde et høyt faglig og analytisk nivå innenfor alle departementets ansvarsområder.
 • Departementet skal ha kompetanse og kapasitet til å forberede og gjennomføre store endringsprosjekter innenfor departementets ansvarsområder.
 • Departementet skal ha stor gjennomføringsevne i hele organisasjonen, inkludert ytre etater.
 • Departementet skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg og beholder de beste kandidatene på alle departementets felter.
 • Departementet er en inkluderende arbeidsplass som skal legge til rette for alle grupper av ansatte. 

Grunnverdier


Helhet, kvalitet og åpenhet og respekt

Helhet

 • Forståelse for departementets samlede politikkområde
 • Nyttiggjøre seg den kompetanse mangfold og ulikheter gir
 • Evne til å se og utføre oppgaver i sammenheng
 • Kollektivt resultatansvar 

Kvalitet

 • Faglig presisjon og struktur
 • Kvalitet i ledelse og personalbehandling
 • Lojalitet og nøytralitet som embets- og tjenestemenn
 • Kreativitet og nytenkning i arbeidsform og oppgaveløsing 

Åpenhet og respekt

 • Åpen og respektfull samhandlings- og tilbakemeldingskultur
 • Involvering og samhandling innad og utad