Barnevernsutvalget

Om Barnevernsutvalget

Opprettet: 2021

Opphørt: 2023

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Barne- og familiedepartementet, Fakturamottak DFØ

Eget nettsted: http://www.barnevernsutvalget.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal utrede hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene. Dette omfatter rettssikkerheten i utrednings- og beslutningsprosesser i barnevernet og innretningen av tilbudet til de barna som trenger mest oppfølging, både barnevernets tilbud og andre sektorers ansvar for tjenester.