Bilder av politisk rådgiver Anette Kristine Davidsen