Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har nå en dobbelthattet rolle som både øverste fagmilitære rådgiver i departementet, og som etatssjef for Forsvarets militære organisasjon.