Utvalg som skal vurdere krefttilfeller ved NTNU

– levert 16. august 2007

Regjeringen har oppnevnt et uavhengig granskingsutvalg som skal vurdere det offentliges håndtering av arbeidsforholdene ved Rosenborglaboratoriene i Trondheim. Granskingsutvalget skal foreta nødvendige undersøkelser for å gi en objektiv presentasjon og vurdering av det offentliges samlede håndtering av saken.

Regjeringen har oppnevnt et uavhengig granskingsutvalg som skal vurdere det offentliges håndtering av arbeidsforholdene ved Rosenborglaboratoriene i Trondheim. Granskingsutvalget skal foreta nødvendige undersøkelser for å gi en objektiv presentasjon og vurdering av det offentliges samlede håndtering av saken.   

- Dette er en sak regjeringen ser alvorlig på og som krever åpenhet fra det offentliges side. Regjeringen ønsker så raskt som mulig å få en grundig gjennomgang av denne saken og har derfor oppnevnt et granskingsutvalg, sier justisminister Knut Storberget.

Utvalget som er oppnevnt har fem medlemmer og ledes av Gerd Ersdal, fylkeslege i Troms. Utvalget skal avgi sin rapport til Justisdepartementet medio august 2007. Ved opprettelsen av utvalget er det lagt vekt på at medlemmene innehar medisinsk kompetanse, dommerkompetanse, kompetanse innen helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) og kompetanse innen offentlig forvaltning og styringssystemer. I tillegg finner Justisdepartementet at det er nødvendig med nordisk medisinsk kompetanse innen kreftepidemologi.

Det uavhengige granskingsutvalget skal blant annet undersøke hvordan saken er håndtert før og etter at krefttilfellene ble oppdaget i 1997. Utvalget skal også undersøke hvilken rolle det tidligere Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets hadde i perioden før og etter at krefttilfellene ble oppdaget. I denne sammenheng skal utvalget også se nærmere på departementets håndtering av erstatningskravene.

Medlemmer:

Fylkeslege i Tromsø, Gerd Ersdal, som leder av granskingsutvalget.
Direktør Statens strålevern, Ole Harbitz, som medlem av granskingsutvalget.
Sorenskriver i Bergen, Mette Cecilie Greve, som medlem av granskingsutvalget.
HMS-direktør i Posten, Geir Riise, som medlem av granskingsutvalget.

Siste medlem fra nordisk kreftepidemologi oppnevnes etter nyttår.

Les mandatet her.