Undersøkelseskommisjonen etter forliset av fiskefartøyet Western

- innen 17. november 2008

Justisdepartementet oppnevnte 8. mai 2006 undersøkelseskommisjonen etter fiskefartøyet ”Westerns” forlis 6. februar 1981. Undersøkelseskommisjonen skal foreta de nødvendige undersøkelser for å bringe på det rene årsaken til ulykken. Kommisjonen er gitt frist til 17. november 2008 med å avgi rapport.

Undersøkelseskommisjonen har offentliggjort en rekke sakkyndig-rapporter.

Kommisjonen overleverte sin rapport 17. november 2008.