Audun Digerud

Avdelingsdirektør i avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid, seksjon for profesjonsutdanning og -forskning.

Bilde av Audun Digerud
Foto: Ilja C. Hendel

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i sammenliknende politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE). Før dette tok jeg en bachelorgrad ved Universitetet i Bergen i sammenliknende politikk, hvor det siste året var på utveksling ved University of California, Berkeley. Har vært ansatt i Kunnskapsdepartementet siden 2010, hvor jeg har hatt ulike stillinger og roller. Har jobbet mye med tilskuddsforvaltning, statsbudsjett og finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Før jeg ble seksjonsleder var jeg fagdirektør med ansvar for byggesaker i universitets- og høyskolesektoren.

Jeg søkte på jobb i Kunnskapsdepartementet fordi jeg ønsket å jobbe med viktige samfunnsområder på nasjonalt nivå. Det oppleves som veldig meningsfullt å jobbe med utdanning, innovasjon og forskning som er viktig for fremtidig omstilling, bærekraft og velferd.  

Min arbeidshverdag

Jeg leder Seksjon for profesjonsutdanning og -forskning i Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid. Vi er 8 personer som i fellesskap har ansvar for å videreutvikle og koordinere departementets arbeid med profesjonsutdanningene og forskning på dette feltet, med særlig vekt på lærer-, ingeniør- og helse- og sosialfagutdanningene. I tillegg leder jeg styringsgruppen for arbeid med en stortingsmelding om disse utdanningene og fagområdene. Dette er et viktig strategisk utviklingsarbeid, som legger grunnlaget for politikkutformingen fremover.

Min arbeidshverdag består av å bistå mine medarbeidere med store og små problemstillinger og diskutere faglige saker. Det er stor oppmerksomhet om lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene fra politikere, enkeltpersoner, media og ulike samfunnsaktører. Jeg har jevnlig kontakt med politisk ledelse og godkjenner og koordinerer mange notater og talepunkter til internt bruk og henvendelser og brev til eksterne mottakere. Så består arbeidshverdagen av mange møtearenaer både internt, med andre departementer og organisasjoner, samt universitets- og høyskolesektoren.

Bruk av faglig bakgrunn i jobben

Selv om jeg har studert statsvitenskap, så visste jeg lite av hvordan det er å jobbe i et departement. Det viktigste jeg har tatt med meg er evne til kritisk refleksjon, strukturert oppgaveskriving og evne til å skrive ulike sjangere. Jeg vil trekke frem betydningen av å «lære og lære», og at en samfunnsvitenskapelig utdanning gir en generisk kompetanse.

Tips til studenter og jobbsøkere?  

Jeg tenker det er viktig å få frem din motivasjon for hvorfor du søker på jobben. Da er det mulig å skille seg litt ut fra mange av de andre søknadene. Er positivt om man klarer å vise til erfaringer og kompetanse med bruk av noen eksempler. Erfaring fra organisasjons- og arbeidsliv ved siden av studiene er positivt!