Charlotte Rustad

Fagdirektør i avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder, seksjon digitalisering, budsjett og styring.

Bilde av Charlotte Rustad
Foto: Ilja C. Hendel

Bakgrunn

Jeg er utdannet siviløkonom fra Université Toulouse 1 Capitole. Etter avsluttet utdanning hadde jeg et lite opphold i NRK, før jeg i 2005 kom til Kunnskapsdepartementet. Jeg startet i daværende universitets- og høyskoleavdelingen, og gikk etter noen år over til den avdelingen hvor jeg jobber i dag, avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder.

Min arbeidshverdag

Jeg har i alle år arbeidet med statsbudsjettet. Arbeidshverdagen er variert og byr på mange ulike utfordringer. Jeg jobber i et team med tre andre. Hovedoppgaven vår er å koordinere statsbudsjettarbeidet opp mot fagavdelingene, politisk ledelse, finansdepartementet samt andre departementer vi har berøringsflater mot.

Arbeidsformen er teambasert, så jeg har alltid andre å lene meg på i oppgaveløsningen. Samtidig krever oppgavene høy grad av selvstendighet og vi har ofte korte frister. I perioder har vi hatt medarbeidere fra andre avdelinger som har hospitert hos oss, noe som har gitt en god anledning til gjensidig erfaringsutveksling.

Statsbudsjettarbeidet følger et årshjul utarbeidet av finansdepartementet, med noen perioder som er mer hektiske enn andre. Høsten er høysesong siden statsbudsjettet legges frem i oktober.

I roligere perioder er det anledning til å fordype seg i fagområder som kanskje ligger litt på siden av det vi ellers jobber med. For min del har jeg vært så heldig å få bruke min Frankrike-bakgrunn i Kunnskapsdepartementet, da jeg i tillegg til å jobbe med statsbudsjettet også bistår sekretariatet for UNESCO-kommisjonen i ulike sammenhenger. UNESCO har sitt hovedkontor i Paris, så gjennom året, hender det derfor at jeg får anledning til å bryne meg litt på fransken igjen.

Bruk av faglig bakgrunn i jobben

Selv om arbeidet med statsbudsjettet i Kunnskapsdepartementet ikke nødvendigvis fordrer bakgrunn som økonom, har nok utdanning og erfaring likevel bidratt til at jeg trives så godt i jobben som det jeg gjør. Departementet er et fint sted å lære, og med store muligheter til faglig påfyll underveis. Jeg har deltatt på både eksterne og ulike departementsinterne kurs opp gjennom årene.

Tips til studenter og jobbsøkere?

Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, forskning, voksnes læring, kompetansepolitikk, og studiefinansiering, med andre ord noen av de viktigste sektorene i samfunnet vårt. Hvis du vurderer å søke jobb i Kunnskapsdepartementet bør du ha interesse for offentlige beslutningsprosesser og god samfunns- og rolleforståelse. Som person bør du både være selvgående og motiveres av å oppnå resultater sammen med andre.